Đảm bảo hoạt động sản xuất của quý khách hàng
là trách nhiệm và vinh dự của chúng tôi

Mỗi thành viên Việt Mỹ làm việc theo văn hóa cốt lõi “ Chúng tôi phục vụ khách hàng trên sự mong đợi, chúng tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ, Chúng tôi giữ uy tín như giữ mạng, luôn có sự chủ động trong mọi việc, luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hóa mọi việc, luôn chịu trách nhiệm 100% và luôn học hỏi, sáng tạo trong lao động dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm nổi bật

Liên hệ báo giá

Liên hệ báo giá